ADLİ BİLİMLER VE SUÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
KÜNYE

Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi

 

ISSN: 2687-3397                                                     Yıl/Year:  2020                              Cilt/Volume:                           Sayı/Issue: 

 

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkanlığı adına

Editör

Doç. Dr. Hasan Sencer PEKER, Polis Akademisi


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ilkka Ojanperä, University of Helsinki, Finlandiya

Prof. Dr. Zafer Üstündağ, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Lokman Uzun, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Rakhi Agarwal Gujarat University, India

Prof. Dr. H. Sinan Süzen, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Nergis Cantürk, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. M. Oğuzhan Çağlayan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Dinç, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Dilgin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Nikola Milašinović, University of Criminal Investigation and Police Studies, Sırbistan

Prof. Dr. Ruiqin YANG, People' s Public Security University of China, Çin

Doç. Dr. Onur Erdem, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel Özkan, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Zhenjun Jia People' s Public Security University of China, Çin

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Doç. Dr. Engin Tutkun, Bozok Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray Öğün Şatıroğlu, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Harun ARTUNER, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Thomas Keller, University of Salzburg, Avusturya

Assoc. Prof. Dr. Smilja Teodorovic, University of Criminal Investigation and Police Studies, Sırbistan

Prof. Dr. H. H. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Halit Arslan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Bengi Uslu, Ankara Üniversitesi

Assist. Prof. Dr. M. Bedii Kaya, Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. O. P. Jasuca, RIMT University, Hindistan

Dr. Maria A. Martinez, National Institute of Toxicology and Forensic Sciences, İspanya

Doç. Dr. Miraç Burak GÖNÜLTAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Işık Perçin DEMİRÇELİK, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

 

Yazı İşleri Müdürü: Arş. Gör. Niyazi Umut Akıncıoğlu

Yardımcı Editör: Arş. Gör. Simge Varlık

Sekreterya: Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü, Eğitim ve Yönetim Şube Müdürlüğü

Kapak & Grafik Tasarım: Polis Akademisi Tasarım Ekibi

Her hakkı saklıdır. Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli ve süreli bir yayındır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisinde yayınlanan makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kendi kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Polis Akademisi’nin ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüşlerini ifade etmez. Makaleler sadece dergiye referans verilerek akademik amaçla kullanılabilir. Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler iade edilmezler.

Yazışma Adresi: Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 108, 06570, Anıttepe-Çankaya-Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 (312) 462 43 04.

E-posta: adlibilimlerdergisi@pa.edu.tr

Baskı: Polis Akademisi Başkanlığı, Basım ve Yayım Şube Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No: 218, Yenimahalle-Ankara.

Sertifika No: 45724

adlibilimlerdergisi@pa.edu.tr