ADLİ BİLİMLER VE SUÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
MAKALE ÇAĞRISI

Adli Bilimler ve Suç Araştırmalar Dergisi (ABSAD) yılda iki kere yayınlanacak açık kaynak erişim sağlayan hakemli bir dergi olup Aralık 2019 tarihinde ilk sayısı ile yayın hayatına başlayacaktır. ABSAD ilgili araştırmacı ve akademisyenlere deneysel ve teorik araştırma makaleleri, vaka incelemeleri ve literatür taraması gibi çalışmaları kapsamında bilgi ve araştırmalarını paylaşabilecekleri bir platform sunmayı hedeflemektedir. Dergimiz Türkçe ve İngilizce olarak basılı ve elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Yayın Tarihi: Aralık 2019

Yayın Kabul Tebliği: Metinlerin gönderilmesi takiben 5 çalışma günü.

Metin Formatı: APA 6th edisyon.

Metin Değerlendirme Ücreti: Yok

Son Makale Gönderme Tarihi: Devam Ediyor...